Kamerstuk 34550-XVII-18

Amendement van het lid Smaling over halvering budget aan de wereldtentoonstelling in Astana

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Eric Smaling (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-18.html
ID: 34550-XVII-18

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING

Ontvangen 10 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanuit het niet-juridisch verplichte deel uit artikel 1.1 «Versterkt internationaal handelssysteem» één miljoen euro gehaald voor het dekken van verschillende amendementen. Nederland zal hierdoor met een gehalveerd budget deelnemen aan de wereldtentoonstelling in Astana. De indiener is van mening dat twee miljoen euro voor een Nederlandse deelname aan Expo 2017 teveel geld is gezien de budgettaire krapte op de begroting. België heeft vanwege budgettaire redenen zelfs besloten om helemaal niet deel te nemen.

Smaling