Kamerstuk 34550-XVII-49

Overzicht van de nog te versturen stukken naar de Kamer in 2017 van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 4 september 2017
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-49.html
ID: 34550-XVII-49

Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2017

Hierbij bied ik u de reactie aan op het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 11 juli 2017.

Bijgevoegd vindt u een overzicht van de stukken die het kabinet voornemens is dit kalenderjaar aan uw Kamer te doen toekomen1. In het overzicht is per Kamerbrief het verwachte moment van verzending aangegeven. Uiteraard kan de actualiteit ertoe leiden dat daadwerkelijke verzending van de stukken op een ander moment geschiedt.

Gezien de demissionaire status van het kabinet zijn in deze overzichten de Kamerbrieven opgenomen die een vast en terugkerend karakter hebben. Daarnaast bevat het overzicht (geannoteerde) agenda’s en verslagen van Europese en internationale bijeenkomsten. De regering verstrekt jaarlijks aan het parlement een overzicht van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. BNC-fiches en kabinetsreacties kennen eveneens een geëigende procedure. Verdragen, BNC-fiches en kabinetsreacties zijn derhalve buiten de overzichten gelaten.

Conform het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangt u een actualisering van deze overzichten voorafgaand aan de behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking evenals een overzicht voor het jaar 2018.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen