Stemming

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over werken met een nulmeting

92,0 %
8,0 %


PvdA

SGP

Monasch

SP

CDA

D66

VVD

PvdD

PVV

GL

Van Vliet

GrBvK

Houwers

50PLUS

Klein

GrKÖ

CU


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het werken met een nulmeting beter zicht geeft op de voortgang van beleid in opeenvolgende begrotingen, jaarverslagen en tussenrapportages, waarbij een nulmeting soms zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen kan bevatten;

verzoekt de regering, in de begroting, jaarverslagen, resultatenrapportages en beleidsbrieven waar mogelijk aan te geven wat de referentiesituatie is en het effect van het beleid ten opzichte van deze uitgangssituatie weer te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Smaling

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Dijkgraaf


Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over werken met een nulmeting

2016-11-07
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Roelof van Laar (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Eric Smaling (SP), Joost Taverne (VVD), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-11.html