Kamerstuk 34550-XVII-28

Motie van het lid Martin Bosma over per onmiddellijk stoppen met ontwikkelingshulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-28.html
ID: 34550-XVII-28

9,3 %
90,7 %

SP

Van Vliet

Lid-Klein

CU

PVV

GrKÖ

D66

PvdA

SGP

PvdD

Houwers

GrBvK

Monasch

CDA

VVD

50PLUS

GL


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse belastingbetaler niet gek is;

verzoekt de regering, per onmiddellijk te stoppen met het vullen van de bodemloze put die ontwikkelingshulp heet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma