Kamerstuk 34550-XVII-15

Amendement van het lid Grashoff over ophoging van het noodhulpfonds

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 9 november 2016
Indiener(s): Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-15.html
ID: 34550-XVII-15

20,0 %
80,0 %

PvdD

CU

GL

PvdA

PVV

50PLUS

Van Vliet

Monasch

CDA

SGP

Lid-Klein

GrKÖ

D66

SP

GrBvK

VVD

Houwers


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF

Ontvangen 9 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 19.400 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 19.400 (x € 1.000).

Toelichting

Door de opeenstapeling van crises is de behoefte aan noodhulp groter dan ooit. Wereldwijd zijn 125 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp. 65 miljoen mensen zijn op de vlucht. Het noodhulpfonds is opgericht om deze humanitaire nood tegen te gaan. Onder meer de steun aan de gevluchte en door oorlog getroffen burgerbevolking van Syrië en Irak wordt uit dit fonds betaald. Ophoging van het noodhulpfonds is noodzakelijk om de Nederlandse ondersteuning van opvang in de regio van Syrische vluchtelingen te kunnen volhouden.

Het noodhulpfonds bedroeg bij de oprichting in april 2015 € 570 miljoen. Hiervan resteert in 2017 nog slechts € 57 miljoen waarvan meer dan de helft reeds verplicht is. Dit is veel te weinig om de inspanningen voort te zetten en nieuwe crises het hoofd te bieden.

Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 1.3 (Versterkte private sector). Op dit artikel resteert nog € 275 miljoen, die wel juridisch verplicht is.

Grashoff