Kamerstuk 34550-XVII-38

Uitvoering motie van de leden Van Laar en Voordewind over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid (Kamerstuk 34 550 XVII, nr. 26)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 14 november 2016
Indiener(s): Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-38.html
ID: 34550-XVII-38

Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2016

Met deze brief licht het kabinet toe hoe het in 2017 invulling geeft aan de motie met Kamerstuk 34 550 XVII, nr. 26 d.d. 10 november 2016 van het lid Van Laar over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid. De motie vraagt het kabinet een bedrag van EUR 10 miljoen vrij te maken «om organisaties en bedrijven te helpen kinderarbeid te bestrijden».

De komende jaren zal het kabinet tenminste 10 miljoen besteden aan de bestrijding van kinderarbeid. In 2017 is dit als volgt opgebouwd:

  • Via een amendement van de leden Van Laar en Van Veldhoven (Kamerstuk 34 300 XVII, nr. 17) op de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2016 is een fonds ter bestrijding van kinderarbeid in het leven geroepen waarvoor eenmalig EUR 5 miljoen is vrijgemaakt. Op 11 november jl. is het subsidiebesluit van dit fonds gepubliceerd in de Staatscourant.1 Van deze gereserveerde EUR 5 miljoen voor het fonds wordt EUR 1 miljoen besteed in 2016 en EUR 4 miljoen besteed in 2017.

  • Uit het Mensenrechtenfonds – zowel centraal als via de ambassades – wordt EUR 1 mln besteed aan projecten ter bestrijding van kinderarbeid.

  • Uit het SRGR budget wordt EUR 3 miljoen ingezet voor de strijd tegen kinderprostitutie via de SRGR-alliantie van Terre des Hommes, Plan Nederland, ECPAT-Defence for Children, Free a Girl en ICCO Alliantie.

  • Het kabinet zal het fonds in 2017 eenmalig aanvullen met EUR 2 miljoen uit de hoger dan geraamde rente inkomsten van het lokale valutafonds The Currency Exchange.

Voor de meerjarige financiering in de komende jaren komen dezelfde middelen en programma’s in aanmerking als voor 2017. Het kabinet zal u hierover in het voorjaar informeren.

Het kabinet zal vanaf 2017 de uitgaven voor de bestrijding van kinderarbeid integraal in de HGIS-nota presenteren.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen