Stemming

Motie van de leden Smaling en Voordewind over binnen deze kabinetsperiode tot tien substantiële imvo-convenanten komen

21,3 %
78,7 %


GrKÖ

Monasch

VVD

Lid-Klein

GL

CU

Van Vliet

D66

PvdD

SGP

GrBvK

PVV

PvdA

CDA

50PLUS

SP

Houwers


Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN VOORDEWIND

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de motie-Smaling/Voordewind (32 852, nr. 24) de regering verzocht om de evaluatie van de imvo-convenanten (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) aan te grijpen voor aanvullende maatregelen binnen sectoren waarin onvoldoende voortgang is;

voorts constaterende dat tot op heden slechts twee convenanten zijn afgesloten en de evaluatie geen uiteenzetting biedt van aanvullende maatregelen;

verzoekt de regering, voor de kerst alsnog te onderzoeken welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om binnen deze kabinetsperiode tot tien substantiële convenanten te komen en hierin specifiek te onderzoeken hoe tot imvo-wetgeving kan worden gekomen voor bedrijven en sectoren die geen convenant ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Voordewind


Motie van de leden Smaling en Voordewind over binnen deze kabinetsperiode tot tien substantiële imvo-convenanten komen

2016-11-10
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Eric Smaling (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-21.html