Kamerstuk 34550-XVII-26

Motie van de leden Van Laar en Voordewind over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Roelof van Laar (PvdA), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-26.html
ID: 34550-XVII-26

82,0 %
18,0 %

GrBvK

VVD

PvdA

PvdD

GrKÖ

Van Vliet

Klein

Monasch

GL

50PLUS

CU

CDA

Houwers

SP

PVV

SGP

D66


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN VOORDEWIND

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nog altijd 168 miljoen kinderen moeten werken;

constaterende dat de inzet van coalities tegen kinderarbeid succesvol is gebleken;

overwegende dat de inzet tegen kinderarbeid versnipperd en niet geoormerkt is;

verzoekt de regering, een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid te creëren om organisaties en bedrijven te helpen kinderarbeid te bestrijden en hiervoor structureel 10 miljoen euro per jaar vrij te maken, te dekken uit de niet-juridisch verplichte uitgaven voor privatesectorontwikkeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Voordewind