Kamerstuk 34550-XVII-24

Motie van de leden Agnes Mulder en Smaling over hergebruik van medische apparatuur in ontwikkelingslanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Eric Smaling , Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-24.html
ID: 34550-XVII-24

67,3 %
32,7 %

50PLUS

SGP

VVD

Monasch

Houwers

GL

Van Vliet

PvdD

GrBvK

CDA

PVV

GrKÖ

D66

CU

Klein

SP

PvdA


Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN SMALING

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ziekenhuizen en klinieken in ontwikkelingslanden een grote behoefte hebben aan directe en praktische hulp in de vorm van bruikbare apparatuur en goederen;

constaterende dat gebruikte medische apparatuur en disposables in Nederland sinds jaar en dag door vrijwilligers worden verzameld en naar zorginstellingen in ontwikkelingslanden worden gestuurd;

constaterende dat een planmatige afvoer bij instellingen in de gezondheidszorg van overtollige of afgeschreven apparatuur en goederen ontbreekt;

overwegende dat met een goede coördinatie de verschillende partijen elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren;

verzoekt de regering, in overleg te treden met ziekenhuizen, goededoelenstichtingen en betrokken verenigingen om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een nationaal platform voor hergebruik van medische apparatuur in ontwikkelingslanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Smaling