Stemming

Motie van de leden Van Veldhoven en Van Laar over het verhogen van de bijdrage aan het Global Fund met 10 miljoen euro

50,7 %
49,3 %


SGP

SP

50PLUS

Monasch

Van Vliet

PvdA

D66

GL

Houwers

CU

Klein

GrBvK

GrKÖ

PVV

VVD

PvdD

CDA


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN LAAR

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het budget voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor iedereen ter invulling van de taakstelling als gevolg van de ruilvoetverslechtering wordt verlaagd;

overwegende dat Nederland een unieke bijdrage levert aan het versterken van de positie van vrouwen en meisjes en het waarborgen van SRGR;

overwegende dat het Global Fund voor de bestrijding van aids een bijzonder effectieve organisatie is voor het waarborgen van SRGR;

verzoekt de regering, de bijdrage aan het Global Fund de komende jaren met 10 miljoen euro te verhogen en de dekking hiervoor te vinden in de vrijwillige afdrachten aan internationale organisaties die minder goed functioneren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Laar


Motie van de leden Van Veldhoven en Van Laar over het verhogen van de bijdrage aan het Global Fund met 10 miljoen euro

2016-11-10
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-29.html