Stemming

Gewijzigde motie van het lid Grashoff c.s. over 0,7% van het bnp als budget voor officiële ontwikkelingshulp (t.v.v. 34550-XVII, nr. 32)

53,3 %
46,7 %


SP

CDA

GL

50PLUS

GrKÖ

PvdD

SGP

VVD

Van Vliet

Lid-Klein

PvdA

D66

CU

Houwers

Monasch

GrBvK

PVV


Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32

Voorgesteld 15 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland herhaaldelijk heeft vastgelegd minimaal 0,7% van het bruto nationaal product (BNP) aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) te besteden, conform de OESO-norm;

constaterende dat voor 2017 een daling van ontwikkelingshulp naar 0,56% is begroot en een verdere daling is voorzien naar 0,44% in 2020;

spreekt uit dat het budget voor zuivere officiële ontwikkelingshulp de komende jaren moet groeien richting 0,7% van het BNP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Smaling

Voordewind

Van Laar

Van Veldhoven

Thieme


Gewijzigde motie van het lid Grashoff c.s. over 0,7% van het bnp als budget voor officiële ontwikkelingshulp (t.v.v. 34550-XVII, nr. 32)

2016-11-15
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Eric Smaling (SP), Roelof van Laar (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Rik Grashoff (GL), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-36.html