Kamerstuk 34550-XVII-20

Amendement van het lid Smaling over extra investering in de toegang tot veilig drinkwater

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Eric Smaling (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-20.html
ID: 34550-XVII-20
Wijzigingen: 34550-XVII-41

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING

Ontvangen 10 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt eenmalig voor het jaar 2017 500.000 euro extra geïnvesteerd in de toegang tot veilig drinkwater.

De indiener wil met deze eenmalige extra investering in de duurzame toegang tot schoon drinkwater bereiken dat de 30/50-doelstelling gehaald gaat worden. In 2030 zouden 30 miljoen mensen toegang moeten hebben tot schoon drinkwater en 50 miljoen mensen toegang tot sanitaire voorzieningen.

De afgelopen jaren is veel bereikt binnen het speerpunt Water, vooral op het vlak van duurzaamheid. De resultaten op het gebied van drinkwater in de periode 2011 – 2015 bleven echter achter bij de verwachting. De doelstelling uit 2010 was om per 2015 25 miljoen mensen toegang tot drinkwater en 25 miljoen mensen toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen te bieden. Het resultaat is dat 13,1 miljoen mensen toegang tot drinkwater en 24,8 miljoen toegang tot sanitaire voorzieningen hebben gekregen.

In het kader van de extra aandacht voor een strakke balans tussen gestelde doelen, benodigde middelen en beoogd resultaat is indiener van mening dat een tempoversnelling gewenst is die middels dit amendement gerealiseerd wordt.

De dekking wordt gevonden in het op deze begroting rustende amendement waarbij het Nederlandse budget aan de wereldtentoonstelling in Astana wordt gehalveerd.

Smaling