Kamerstuk 34550-XVII-30

Motie van het lid Van Veldhoven over inzicht in de wijze van verwezenlijking van de werelddoelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-30.html
ID: 34550-XVII-30
Wijzigingen: 34550-XVII-35

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen nationaal implementatieprogramma voor de werelddoelen komt;

overwegende dat de begroting niet voldoende inzichtelijk maakt welk instrument ten dienste staat van welk wereld(sub)doel;

overwegende dat dit overzicht ook bij programma's van andere ministeries, decentrale overheden en publiek-private samenwerkingen niet volledig bestaat;

verzoekt de regering, online per werelddoel, en subdoel daarvan, inzichtelijk te maken welke overheidsinspanning of publiek-private inspanning bijdraagt aan de verwezenlijking daarvan, hoeveel middelen daaraan besteed worden, welke beleidsdoelstellingen en streefwaarden er zijn en daaraan ook de resultatenrapportages te koppelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven