Kamerstuk 34550-XVII-35

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Thieme over inzicht in de wijze van verwezenlijking van de werelddoelen (t.v.v. 34550-XVII, nr. 30)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 15 november 2016
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-35.html
ID: 34550-XVII-35
Origineel: 34550-XVII-30

Nr. 35 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 30

Voorgesteld 15 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen nationaal implementatieprogramma voor de werelddoelen komt;

overwegende dat de begroting niet voldoende inzichtelijk maakt welk instrument ten dienste staat van welk wereld(sub)doel;

overwegende dat dit overzicht ook bij programma's van andere ministeries, decentrale overheden en publiek-private samenwerkingen niet volledig bestaat;

verzoekt de regering, online per werelddoel, en subdoel daarvan, inzichtelijk te maken welke overheidsinspanning of publiek-private inspanning bijdraagt aan de verwezenlijking daarvan, hoeveel middelen daaraan besteed worden, welke beleidsdoelstellingen en streefwaarden er zijn en daaraan ook de resultatenrapportages te koppelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Thieme