Kamerstuk 34550-XVII-34

Gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. over middelen voor opvang in de regio (t.v.v. 34550-XVII, nr. 12)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 15 november 2016
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Stientje van Veldhoven (D66), Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-34.html
ID: 34550-XVII-34
Origineel: 34550-XVII-12

39,3 %
60,7 %

GrKÖ

Monasch

SGP

D66

50PLUS

SP

Van Vliet

CDA

PvdD

PVV

Lid-Klein

PvdA

Houwers

GrBvK

GL

CU

VVD


Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 12

Voorgesteld 15 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal vluchtelingen en ontheemden toeneemt en hoger is dan ooit, en dat het voor effectieve, doelgerichte en preventieve hulp van groot belang is tijdig voldoende middelen te hebben;

constaterende dat de in 2016 beschikbaar gestelde middelen voor opvang in de regio niet voldoende doorlopen in 2017;

verzoekt de regering, uit de eventuele onderuitputting van de middelen voor 2016 wederom middelen ter beschikking te stellen voor opvang in de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Thieme