Kamerstuk 34550-XVII-31

Motie van het lid Voordewind c.s. over het bedrag voor de Dutch Relief Alliance voor 2017

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017


62,0 %
38,0 %

Klein

PVV

PvdA

PvdD

CDA

Houwers

GrKÖ

GL

50PLUS

Van Vliet

VVD

SP

SGP

D66

GrBvK

CU

Monasch


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van het budget voor de Dutch Relief Alliance slechts 7,5 miljoen euro over is voor de rest van 2016 en 2017;

constaterende dat de midtermevaluatie aantoont dat de Dutch Relief Alliance een efficiënt financieringskanaal is en aansluit bij het beleid van de regering om zo efficiënt mogelijke noodhulp te bieden;

constaterende dat de Kamer heeft verzocht om een soortgelijk bedrag beschikbaar te stellen als voor 2015 en 2016 en hierover spoedig duidelijkheid te verschaffen (motie-Voordewind/Van Laar, 32 605, nr. 185), maar dat deze motie helaas nog niet is uitgevoerd;

overwegende dat naar verwachting de humanitaire noden de komende jaren minimaal net zo hoog zullen zijn als in 2015 en 2016;

verzoekt de regering, bij de Najaarsnota een soortgelijk bedrag voor de Dutch Relief Alliance voor 2017 beschikbaar te stellen als uitgegeven in 2015 en 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van Laar

Agnes Mulder

Smaling

Grashoff

Van Veldhoven

Thieme

Dijkgraaf