Kamerstuk 34550-XVII-32

Motie van het lid Grashoff c.s. over 0,7% van het bnp als budget voor officiële ontwikkelingshulp

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Eric Smaling , Roelof van Laar (PvdA), Rik Grashoff (GL), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-32.html
ID: 34550-XVII-32
Wijzigingen: 34550-XVII-36

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland herhaaldelijk heeft vastgelegd minimaal 0,7% van het bruto nationaal product aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) te besteden, conform de OESO-norm;

constaterende dat voor 2017 een daling van ontwikkelingshulp naar 0,56% is begroot en een verdere daling is voorzien naar 0,44% in 2020;

spreekt uit dat het budget voor zuivere officiële ontwikkelingshulp de komende jaren moet groeien richting 0,7% van het bnp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Smaling

Voordewind

Van Laar