Kamerstuk 34550-XVII-36

Gewijzigde motie van het lid Grashoff c.s. over 0,7% van het bnp als budget voor officiële ontwikkelingshulp (t.v.v. 34550-XVII, nr. 32)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017


53,3 %
46,7 %

Van Vliet

GL

Monasch

GrBvK

GrKÖ

Klein

SGP

PVV

PvdD

50PLUS

VVD

Houwers

CDA

PvdA

SP

D66

CU


Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32

Voorgesteld 15 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland herhaaldelijk heeft vastgelegd minimaal 0,7% van het bruto nationaal product (BNP) aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) te besteden, conform de OESO-norm;

constaterende dat voor 2017 een daling van ontwikkelingshulp naar 0,56% is begroot en een verdere daling is voorzien naar 0,44% in 2020;

spreekt uit dat het budget voor zuivere officiële ontwikkelingshulp de komende jaren moet groeien richting 0,7% van het BNP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Smaling

Voordewind

Van Laar

Van Veldhoven

Thieme