Kamerstuk 34550-XVII-39

Amendement van de leden Voordewind en Van der Staaij over korting op de steun voor de Palestijnse Autoriteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 23 november 2016
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-39.html
ID: 34550-XVII-39

24,0 %
76,0 %

CU

PVV

PvdD

Van Vliet

SP

50PLUS

PvdA

Klein

SGP

GrBvK

Houwers

GrKÖ

D66

CDA

GL

Monasch

VVD


Nr. 39 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 23 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 817 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement van de indieners ter bevordering van de mensenrechten, op begroting 34 550 V (Buitenlandse Zaken). De dekking vindt plaats via een korting op de steun voor de Palestijnse Autoriteit, die verloopt via het budget voor rechtsstaatsontwikkeling op beleidsartikel 4.3.

Voordewind Van der Staaij