Kamerstuk 34550-XVII-22

Motie van het lid Smaling over inzicht in belastingontwijking in partnerlanden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Eric Smaling
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-22.html
ID: 34550-XVII-22

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in landen die ontwikkelingshulp ontvangen vaak sprake is van verlies aan rijksinkomsten door belastingontwijking;

van mening dat het van belang is om hier permanent goed zicht op te hebben;

verzoekt de regering, de Kamer kwantitatief inzicht te verschaffen hoe groot het probleem van belastingontwijking is in de Nederlandse partnerlanden, hoe dit zich verhoudt tot de hulpinspanningen en het totale bruto nationaal product en hoe succesvol Nederland is geweest in het tegengaan van belastingontwijking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling