Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

81,3 %
18,7 %


50PLUS

Van Vliet

CDA

Houwers

D66

Klein

GL

CU

SGP

GrBvK

PvdA

PvdD

SP

VVD

Monasch

GrKÖ

PVV