Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Grashoff ter vervanging van nr. 20 over extra investering in de toegang tot veilig drinkwater

20,0 %
80,0 %


Van Vliet

Monasch

GrBvK

VVD

SGP

GrKÖ

PVV

Klein

D66

Houwers

50PLUS

PvdD

CDA

GL

PvdA

SP

CU


Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 6 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt eenmalig voor het jaar 2017 500.000 euro extra geïnvesteerd in de toegang tot veilig drinkwater.

De indieners willen met deze eenmalige extra investering in de duurzame toegang tot schoon drinkwater bereiken dat de 30/50-doelstelling gehaald gaat worden. In 2030 zouden 30 miljoen mensen toegang moeten hebben tot schoon drinkwater en 50 miljoen mensen toegang tot sanitaire voorzieningen.

De afgelopen jaren is veel bereikt binnen het speerpunt Water, vooral op het vlak van duurzaamheid. De resultaten op het gebied van drinkwater in de periode 2011–2015 bleven echter achter bij de verwachting. De doelstelling uit 2010 was om per 2015 25 miljoen mensen toegang tot drinkwater en 25 miljoen mensen toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen te bieden. Het resultaat is dat 13,1 miljoen mensen toegang tot drinkwater en 24,8 miljoen toegang tot sanitaire voorzieningen hebben gekregen.

In het kader van de extra aandacht voor een strakke balans tussen gestelde doelen, benodigde middelen en beoogd resultaat zijn indieners van mening dat een tempoversnelling gewenst is die middels dit amendement gerealiseerd wordt.

De dekking wordt gevonden door vanuit het niet-juridisch verplichte deel uit artikel 1.1 «Versterkt internationaal handelssysteem» 500.000 euro te halen. Nederland zal hierdoor met een lager budget deelnemen aan de wereldtentoonstelling in Astana. De indieners zijn van mening dat twee miljoen euro voor een Nederlandse deelname aan Expo 2017 teveel geld is gezien de budgettaire krapte op de begroting. België heeft vanwege budgettaire redenen zelfs besloten om helemaal niet deel te nemen.

Smaling Grashoff


Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Grashoff ter vervanging van nr. 20 over extra investering in de toegang tot veilig drinkwater

2016-12-06
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Eric Smaling (SP), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-41.html