Stemming

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen

92,0 %
8,0 %


GrBvK

GL

PvdD

D66

50PLUS

Klein

GrKÖ

PvdA

VVD

Van Vliet

Monasch

Houwers

CU

SGP

PVV

CDA

SP


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet altijd duidelijk is hoe beleidsaanbevelingen uit evaluaties concreet vertaald worden in beleid, begroting en uitvoering;

verzoekt de regering, voor volgend jaar een overzicht te maken van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen en Rekenkamerrapporten van de afgelopen jaren en daarbij aan te geven hoe, of in hoeverre, deze zijn geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Smaling

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Dijkgraaf


Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen

2016-11-07
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Eric Smaling , Stientje van Veldhoven (D66), Joost Taverne (VVD), Agnes Mulder (CDA), Roelof van Laar (PvdA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-10.html