Stemming

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen

92,0 %
8,0 %


Klein

GrBvK

D66

PvdD

GrKÖ

50PLUS

VVD

PvdA

PVV

SGP

Van Vliet

Houwers

GL

CDA

SP

CU

Monasch


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet altijd duidelijk is hoe beleidsaanbevelingen uit evaluaties concreet vertaald worden in beleid, begroting en uitvoering;

verzoekt de regering, voor volgend jaar een overzicht te maken van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen en Rekenkamerrapporten van de afgelopen jaren en daarbij aan te geven hoe, of in hoeverre, deze zijn geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Smaling

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Dijkgraaf


Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen

2016-11-07
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Joost Taverne (VVD), Eric Smaling , Stientje van Veldhoven (D66), Roelof van Laar (PvdA), Agnes Mulder (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-10.html