Stemming

Amendement van de leden Smaling en Grashoff ter vervanging van nr. 17 over investering in hulp voor de vastgelopen vluchtelingen in Griekenland

21,3 %
78,7 %


50PLUS

CDA

Monasch

GL

SGP

CU

GrBvK

VVD

SP

Van Vliet

PVV

PvdD

GrKÖ

PvdA

Klein

Houwers

D66


Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 171

Ontvangen 7 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt eenmalig voor het jaar 2017 500.000 euro extra geïnvesteerd in het helpen van de vastgelopen vluchtelingen op Samos en Lesbos in Griekenland. Het aantal vluchtelingen op de eilanden neemt sinds juli 2016 weer toe met gemiddeld 100 per dag. Het totaal aantal vluchtelingen dat momenteel gehuisvest wordt, vaak in erbarmelijke omstandigheden, is inmiddels ruim boven de aanvankelijke planning.

In eerste instantie is het aan de Europese Unie om mensen op haar zeeën te redden. Aangezien er nog altijd in groten getale mensen verdrinken moet indiener echter helaas constateren dat er vooralsnog onvoldoende schepen aanwezig zijn. Daarom is de inzet van stichtingen zoals Stichting Bootvluchteling onmisbaar. De Stichting heeft bewezen, met een minimum aan overheadkosten, snel te kunnen inspringen op wat op dat moment nodig is. Het ziet er niet naar uit dat de migratiestroom uit met name Libië het komende jaar zal opdrogen noch dat er voldoende schepen vanuit Frontex beschikbaar zullen worden gesteld.

De dekking wordt gevonden in het niet-juridische deel van het noodhulpfonds.

Smaling Grashoff


Amendement van de leden Smaling en Grashoff ter vervanging van nr. 17 over investering in hulp voor de vastgelopen vluchtelingen in Griekenland

2016-12-07
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Rik Grashoff (GL), Eric Smaling (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-42.html