Kamerstuk 34550-XVII-27

Motie van het lid Martin Bosma over spijt betuigen voor steun aan zogenaamde bevrijdingsbewegingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-27.html
ID: 34550-XVII-27

8,0 %
92,0 %

SP

CU

GrBvK

PVV

PvdD

D66

CDA

Monasch

Klein

GrKÖ

Van Vliet

50PLUS

VVD

SGP

GL

Houwers

PvdA


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland financier is geweest van FRELIMO, MPLA, ANC en ZANU alsmede, na het aan de macht komen van deze organisaties, van respectievelijk Mozambique, Angola, Zuid-Afrika en Zimbabwe;

overwegende dat deze «bevrijdingsbewegingen», hetzij als guerillabeweging, hetzij als dominante regeringspartij, verantwoordelijk zijn voor genocides, waarbij tienduizenden onschuldige burgers om het leven zijn gekomen;

constaterende dat hiermee de regering van Nederland financier is geweest van grove mensenrechtenschendingen, massamoord en bloedbaden;

verzoekt de regering, spijt te betuigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma