Kamerstuk 34550-XVII-33

Motie van het lid Grashoff over het staken van de onderhandelingen over het TTIP-verdrag

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Gepubliceerd: 10 november 2016
Indiener(s): Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-33.html
ID: 34550-XVII-33

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderhandelingen over Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) stilliggen;

constaterende dat er binnen de Europese Unie en de Verenigde Staten veel weerstand bestaat tegen TTIP;

constaterende dat de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ideeën heeft over een nieuwe generatie handelsverdragen met de ambitie die in positieve zin te laten bijdragen aan milieu en arbeidsomstandigheden;

verzoekt de regering om, de onderhandelingen over het TTIP-verdrag te staken en de VS aan te bieden om gezamenlijk te werken aan een dergelijk nieuwegeneratiehandelsverdrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff