Stemming

Amendement van de leden Voordewind en Van der Staaij over korting op de steun voor de Palestijnse Autoriteit

24,0 %
76,0 %


CU

PVV

PvdD

Van Vliet

SP

50PLUS

PvdA

CDA

GL

Monasch

VVD

D66

Lid-Klein

SGP

GrBvK

Houwers

GrKÖ


Nr. 39 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 23 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 817 (x € 1.000).

Toelichting

Via dit amendement wordt dekking geboden voor het amendement van de indieners ter bevordering van de mensenrechten, op begroting 34 550 V (Buitenlandse Zaken). De dekking vindt plaats via een korting op de steun voor de Palestijnse Autoriteit, die verloopt via het budget voor rechtsstaatsontwikkeling op beleidsartikel 4.3.

Voordewind Van der Staaij


Amendement van de leden Voordewind en Van der Staaij over korting op de steun voor de Palestijnse Autoriteit

2016-11-23
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-39.html