Stemming

Motie van het lid Taverne over de keuzevrijheid van vrouwen in Afrika om al dan niet kinderen te krijgen

83,3 %
16,7 %


Houwers

GrBvK

SGP

Van Vliet

Klein

GL

Monasch

GrKÖ

CDA

PvdA

PvdD

50PLUS

SP

D66

VVD

PVV

CU


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID TAVERNE

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat blijkens de 2016 World Population Data Sheet van het Population Reference Bureau de bevolking van sub-Sahara Afrika tussen 2015 en 2050 zal verdubbelen naar 2,5 miljard mensen en rond 2100 nogmaals verdubbeld zal zijn tot ruim 4 miljard;

overwegende dat deze explosieve toename van de bevolkingsomvang zal leiden tot meer instabiliteit in Afrika en meer migratie naar Europa;

verzoekt de regering, in het licht van de demografische ontwikkelingen in sub-Sahara Afrika, met het oog op het belang van geboortebeperking, de keuzevrijheid van vrouwen en meisjes in Afrika om zelf te bepalen of en, zo ja, hoeveel kinderen ze willen krijgen te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne


Motie van het lid Taverne over de keuzevrijheid van vrouwen in Afrika om al dan niet kinderen te krijgen

2016-11-10
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Joost Taverne (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-23.html