Stemming

Motie van de leden Van Laar en Voordewind over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid

82,0 %
18,0 %


Lid-Klein

SGP

SP

PvdA

Van Vliet

CU

PVV

PvdD

VVD

GrKÖ

CDA

GrBvK

Houwers

Monasch

GL

50PLUS

D66


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN VAN LAAR EN VOORDEWIND

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nog altijd 168 miljoen kinderen moeten werken;

constaterende dat de inzet van coalities tegen kinderarbeid succesvol is gebleken;

overwegende dat de inzet tegen kinderarbeid versnipperd en niet geoormerkt is;

verzoekt de regering, een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid te creëren om organisaties en bedrijven te helpen kinderarbeid te bestrijden en hiervoor structureel 10 miljoen euro per jaar vrij te maken, te dekken uit de niet-juridisch verplichte uitgaven voor privatesectorontwikkeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Voordewind


Motie van de leden Van Laar en Voordewind over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid

2016-11-10
Dossier: 34550-XVII
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Roelof van Laar (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-XVII-26.html