Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2015
Status: Aangenomen.
Besluitenlijst 2017A041389
Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 9 februari 2018. Roadmap vervanging DBA - 34036-68

Indiener: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 14 februari 2018.

22 februari 2018

Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verslag (nader, tweede nader etc.)