Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - wetgevingsoverleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)