Kamerstuk 34036-58

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen (t.v.v. 34036, nr.46)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 13 december 2016
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-58.html
ID: 34036-58
Origineel: 34036-46

99,3 %
0,7 %

CU

Klein

PVV

SGP

D66

Monasch

GrKÖ

GL

CDA

Houwers

PvdA

SP

PvdD

50PLUS

GrBvK

VVD

Van Vliet


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de handhaving op de Wet DBA nu is uitgesteld van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018;

constaterende dat het bestrijden van schijnzelfstandigheid doel van de wet is en voorlopig on hold staat;

overwegende dat malafide opdrachtgevers die te kwader trouw werknemers buiten dienstbetrekking laten werken, door de chaos van de Wet DBA geen vrij spel mogen hebben;

verzoekt de regering, per direct te handhaven richting opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen;

verzoekt de regering tevens, voor 1 februari de eerste resultaten van de handhaving aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Weyenberg