42,0 %
58,0 %

PvdD

SGP

Van Vliet

Houwers

CU

CDA

PvdA

GrBvK

GL

50PLUS

VVD

PVV

D66

Klein

SP

GrKÖ


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle goedgekeurde modelovereenkomsten openbaar zullen zijn;

verzoekt de regering om, alle modelovereenkomsten openbaar te maken, zowel uit het oogpunt van transparantie richting andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, als vanuit het oogpunt van parlementaire controle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir