Gepubliceerd: 29 juni 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-17.html
ID: 34036-17

42,0 %
58,0 %

CU

GL

50PLUS

PvdD

GrBvK

PvdA

Houwers

SGP

VVD

GrKÖ

SP

Klein

Van Vliet

PVV

D66

CDA


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle goedgekeurde modelovereenkomsten openbaar zullen zijn;

verzoekt de regering om, alle modelovereenkomsten openbaar te maken, zowel uit het oogpunt van transparantie richting andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, als vanuit het oogpunt van parlementaire controle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir