Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-24.html
ID: 34036-24

23,3 %
76,7 %

CDA

PVV

SP

VVD

50PLUS

CU

SGP

GrKÖ

Klein

GrBvK

PvdA

PvdD

GL

D66

Houwers

Van Vliet


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat echte ondernemers geen belemmeringen mogen ervaren om te ondernemen;

verzoekt de regering, te verkennen hoe echte ondernemers via een toets op ondernemerschap zekerheid vooraf kunnen krijgen zonder het gebruik van modelovereenkomsten, en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg