Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-24.html
ID: 34036-24

23,3 %
76,7 %

SP

D66

Klein

Van Vliet

SGP

GrKÖ

Houwers

GrBvK

CDA

PVV

PvdD

50PLUS

GL

VVD

PvdA

CU


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat echte ondernemers geen belemmeringen mogen ervaren om te ondernemen;

verzoekt de regering, te verkennen hoe echte ondernemers via een toets op ondernemerschap zekerheid vooraf kunnen krijgen zonder het gebruik van modelovereenkomsten, en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg