Stemming

Motie van het lid Bashir over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers

99,3 %
0,0 %


SGP

GrKÖ

GL

CU

Klein

D66

Monasch

Van Vliet

SP

50PLUS

CDA

GrBvK

PvdA

PVV

VVD

PvdD

Houwers


Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onrust rond de Wet DBA is veroorzaakt door een tekort aan zekerheid voor opdrachtgevers en zzp'ers;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk duidelijke criteria op te stellen en, indien volgens deze criteria wordt gewerkt, ondernemers zekerheid vooraf te geven.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over duidelijke criteria en zekerheid vooraf voor ondernemers

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-54.html