Stemming

Motie van het lid Omtzigt over het opnieuw definiëren van het begrip "persoonlijke arbeid"

46,0 %
54,0 %


PVV

SGP

D66

VVD

SP

PvdD

Van Vliet

50PLUS

GL

Klein

CU

PvdA

GrBvK

CDA

GrKÖ

Houwers


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het begrip «persoonlijke arbeid» ertoe leidt dat eenvoudig werk moeiteloos in een modelcontract omgezet kan worden, omdat de opdrachtnemer voor vervanging mag zorgen;

verzoekt de regering, het begrip «persoonlijke arbeid» opnieuw te definiëren, daarbij aan te geven in hoeverre dit een onderscheidend criterium is voor het onderscheid tussen werk in loondienst en zelfstandige arbeid en ervoor te zorgen dat zeer eenvoudige arbeid niet leidt tot schijnzelfstandigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt


Motie van het lid Omtzigt over het opnieuw definiëren van het begrip "persoonlijke arbeid"

2016-09-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-26.html