Stemming

Motie van het lid Omtzigt over het opnieuw definiëren van het begrip "persoonlijke arbeid"

46,0 %
54,0 %


Van Vliet

Houwers

GL

CDA

Klein

VVD

GrKÖ

PvdA

GrBvK

SGP

D66

PVV

50PLUS

CU

PvdD

SP


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het begrip «persoonlijke arbeid» ertoe leidt dat eenvoudig werk moeiteloos in een modelcontract omgezet kan worden, omdat de opdrachtnemer voor vervanging mag zorgen;

verzoekt de regering, het begrip «persoonlijke arbeid» opnieuw te definiëren, daarbij aan te geven in hoeverre dit een onderscheidend criterium is voor het onderscheid tussen werk in loondienst en zelfstandige arbeid en ervoor te zorgen dat zeer eenvoudige arbeid niet leidt tot schijnzelfstandigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-09-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34036/kst-34036-26?resultIndex=51&sorttype=1&sortorder=4