Stemming

Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

46,0 %
53,3 %


GrBvK

SGP

Klein

50PLUS

Monasch

PvdD

VVD

PVV

GrKÖ

SP

PvdA

CU

Van Vliet

Houwers

CDA

D66

GL


Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers uit te voeren en hier uiterlijk 1 februari 2017 voorstellen voor te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg


Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-55.html