Stemming

Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

46,0 %
53,3 %


GL

D66

CU

PVV

Klein

Van Vliet

PvdA

PvdD

50PLUS

Houwers

GrBvK

GrKÖ

Monasch

CDA

SP

SGP

VVD


Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers uit te voeren en hier uiterlijk 1 februari 2017 voorstellen voor te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34036/kst-34036-55?resultIndex=31&sorttype=1&sortorder=4