Kamerstuk 34036-60

Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 13 december 2016
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-60.html
ID: 34036-60
Origineel: 34036-51

90,7 %
8,7 %

SGP

CU

GrBvK

50PLUS

PVV

D66

Houwers

SP

PvdA

CDA

PvdD

GrKÖ

GL

Monasch

Klein

VVD

Van Vliet


Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie Boot onderzoek gedaan heeft naar de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA),

overwegende dat de commissie tien aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van de beoordeling of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert,

verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader,

Verzoekt de regering de criteria van de commissie Boot om te bepalen of sprake is van ondernemerschap of werknemerschap te gebruiken bij de handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos