Kamerstuk 34036-51

Motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 8 december 2016
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-51.html
ID: 34036-51
Wijzigingen: 34036-60

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Boot onderzoek gedaan heeft naar de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA);

overwegende dat de commissie tien uitstekende aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van de beoordeling of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert;

verzoekt de regering, de aanbevelingen van de commissie-Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos