Stemming

Gewijzigde motie van het lid Tony van Dijck c.s. over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR (t.v.v. 34036, nr.35)

10,0 %
90,0 %


50PLUS

CDA

GrKÖ

VVD

PVV

GrBvK

CU

SGP

Van Vliet

Houwers

PvdD

SP

D66

PvdA

GL

Klein


Nr. 39 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA in de praktijk averechts uitpakt;

constaterende dat daardoor veel zelfstandigen zonder werk komen te zitten;

verzoekt de regering, de Wet DBA in te trekken en de VAR weer te laten herleven;

verzoekt de regering voorts, naar andere gerichte oplossingen te zoeken om misbruik en schijnzelfstandigheid aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

De Graaf

Graus


Gewijzigde motie van het lid Tony van Dijck c.s. over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR (t.v.v. 34036, nr.35)

2016-10-04
Dossier: 34036
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV), Teun van Dijck (PVV), Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-39.html