Stemming

Gewijzigde motie van het lid Tony van Dijck c.s. over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR (t.v.v. 34036, nr.35)

10,0 %
90,0 %


Houwers

GrBvK

SGP

GL

CU

CDA

50PLUS

PvdD

GrKÖ

Van Vliet

PvdA

Klein

PVV

SP

VVD

D66


Nr. 39 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA in de praktijk averechts uitpakt;

constaterende dat daardoor veel zelfstandigen zonder werk komen te zitten;

verzoekt de regering, de Wet DBA in te trekken en de VAR weer te laten herleven;

verzoekt de regering voorts, naar andere gerichte oplossingen te zoeken om misbruik en schijnzelfstandigheid aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

De Graaf

Graus


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-10-04
Dossier: 34036
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV), Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34036/kst-34036-39?resultIndex=44&sorttype=1&sortorder=4