Kamerstuk 34036-32

Motie van het lid Ziengs over voortvarend oplossen van knelpunten die uit het meldpunt blijken

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-32.html
ID: 34036-32

99,3 %
0,7 %

Klein

Houwers

50PLUS

GrBvK

CU

GL

CDA

Van Vliet

SGP

PvdD

PVV

PvdA

SP

D66

VVD

GrKÖ


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID ZIENGS

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat opdrachtgevers en zelfstandigen door deze nieuwe wet vooral moeten kunnen blijven ondernemen;

overwegende dat de regering een aantal acties aankondigt waaronder het inrichten van een meldpunt voor klachten;

constaterende dat een meldpunt niet alleen klachten moet melden, maar ook moet oplossen waar dat mogelijk is;

verzoekt de regering, de knelpunten die uit het meldpunt blijken voortvarend op te lossen en hierover voor het kerstreces de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs