Gepubliceerd: 22 mei 2017
Indiener(s): Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-64.html
ID: 34036-64

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2017

In de tweede voortgangsrapportage over de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft het kabinet toegezegd te onderzoeken hoe aan de criteria «vrije vervanging» en «gezagsverhouding» een concretere of andere invulling kan worden gegeven om deze beter te laten aansluiten bij het huidige maatschappelijk beeld van een arbeidsrelatie.1

Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie2.

Zoals aangegeven door de Staatssecretaris van Financiën in de derde voortgangsrapportage Wet DBA3 is het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher