Kamerstuk 34036-22

Motie van het lid Van Weyenberg over bij de toetsing van modelovereenkomsten de volledige ruimte van de wet gebruiken

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-22.html
ID: 34036-22

100,0 %
0,0 %

CU

GrBvK

GL

PvdD

SP

GrKÖ

D66

Houwers

PVV

CDA

PvdA

VVD

Klein

SGP

50PLUS

Van Vliet


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belastingdienst bij het geven van zekerheid vooraf, modelovereenkomsten strenger toetst dan op grond van wetgeving nodig is;

verzoekt de regering, bij de toetsing van modelovereenkomsten, de volledige ruimte die de wet biedt te gebruiken en het toetsingskader DBA hiermee in lijn te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg