Kamerstuk 34036-22

Motie van het lid Van Weyenberg over bij de toetsing van modelovereenkomsten de volledige ruimte van de wet gebruiken

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)


100,0 %
0,0 %

PvdA

50PLUS

Van Vliet

SP

CDA

Klein

VVD

D66

GrKÖ

PvdD

GL

Houwers

CU

GrBvK

PVV

SGP


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belastingdienst bij het geven van zekerheid vooraf, modelovereenkomsten strenger toetst dan op grond van wetgeving nodig is;

verzoekt de regering, bij de toetsing van modelovereenkomsten, de volledige ruimte die de wet biedt te gebruiken en het toetsingskader DBA hiermee in lijn te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg