Stemming

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over een plan om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken (t.v.v 34036, nr. 27)

36,7 %
63,3 %


SGP

GrKÖ

Klein

PvdD

Van Vliet

CDA

PvdA

VVD

CU

GrBvK

Houwers

D66

50PLUS

GL

PVV

SP


Nr. 37 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor werkgevers vaak zeer onaantrekkelijk is om mensen in dienst te nemen, onder andere door de verplichting tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte;

constaterende dat recent is geconstateerd dat de arbeidswetgeving in Nederland geleid heeft tot veel meer flexibele arbeidsverhoudingen dan in de ons omringende landen;

verzoekt de regering, voor 10 januari een plan met concrete actiepunten aan de Kamer te sturen om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken,

Omtzigt

Van Weyenberg


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-10-04
Dossier: 34036
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-37.html