Stemming

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over een plan om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken (t.v.v 34036, nr. 27)

36,7 %
63,3 %


VVD

GrBvK

D66

PvdD

Van Vliet

SP

CDA

PVV

SGP

GrKÖ

CU

50PLUS

GL

Houwers

Klein

PvdA


Nr. 37 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor werkgevers vaak zeer onaantrekkelijk is om mensen in dienst te nemen, onder andere door de verplichting tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte;

constaterende dat recent is geconstateerd dat de arbeidswetgeving in Nederland geleid heeft tot veel meer flexibele arbeidsverhoudingen dan in de ons omringende landen;

verzoekt de regering, voor 10 januari een plan met concrete actiepunten aan de Kamer te sturen om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken,

Omtzigt

Van Weyenberg


Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over een plan om een vast dienstverband aantrekkelijker te maken (t.v.v 34036, nr. 27)

2016-10-04
Dossier: 34036
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-37.html