Kamerstuk 34036-50

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)


48,0 %
51,3 %

50PLUS

Monasch

Houwers

CU

PVV

SP

VVD

Klein

SGP

PvdD

CDA

PvdA

GrBvK

Van Vliet

GrKÖ

GL

D66


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN OMTZIGT

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering onderzoek doet naar een andere invulling van de begrippen «gezagsverhouding» en «vrije vervanging»;

overwegende dat er snel duidelijkheid nodig is over een structurele oplossing voordat opdrachtgevers weer zzp'ers willen inhuren;

verzoekt de regering, een brief met voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging uiterlijk 1 februari aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Omtzigt