Kamerstuk 34036-35

Motie van de leden Tony van Dijck en De Graaf over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Teun van Dijck (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: belasting financiƫn inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-35.html
ID: 34036-35
Wijzigingen: 34036-39

Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN TONY VAN DIJCK EN DE GRAAF

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA in de praktijk averechts uitpakt;

constaterende dat daardoor veel zelfstandigen zonder werk komen te zitten;

verzoekt de regering, de Wet DBA in te trekken en de VAR weer te laten herleven;

verzoekt de regering voorts, naar andere gerichte oplossingen te zoeken om misbruik en schijnzelfstandigheid aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

De Graaf.