Kamerstuk 34036-39

Gewijzigde motie van het lid Tony van Dijck c.s. over intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR (t.v.v. 34036, nr.35)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 4 oktober 2016
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Teun van Dijck (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-39.html
ID: 34036-39
Origineel: 34036-35

10,0 %
90,0 %

Houwers

PvdD

SP

VVD

PVV

Van Vliet

CU

CDA

GrBvK

D66

GL

Klein

PvdA

50PLUS

SGP

GrKÖ


Nr. 39 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 35

Voorgesteld 4 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA in de praktijk averechts uitpakt;

constaterende dat daardoor veel zelfstandigen zonder werk komen te zitten;

verzoekt de regering, de Wet DBA in te trekken en de VAR weer te laten herleven;

verzoekt de regering voorts, naar andere gerichte oplossingen te zoeken om misbruik en schijnzelfstandigheid aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

De Graaf

Graus