Kamerstuk 34036-59

Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over het creëren van een "veilige zone" voor zelfstandigen (t.v.v. 34036, nr. 48)

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 13 december 2016
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-59.html
ID: 34036-59
Origineel: 34036-48

21,3 %
78,0 %

PvdA

50PLUS

VVD

CDA

Van Vliet

GL

Klein

D66

Monasch

SP

GrBvK

GrKÖ

CU

Houwers

PvdD

SGP

PVV


Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uitstel van handhaving opdrachtgevers onvoldoende zekerheid geeft om weer opdrachten te geven aan zelfstandigen en dat er op korte termijn een oplossing nodig is,

verzoekt de regering als reparatiemaatregel een «veilige zone» te creëren door voor opdrachten voor zelfstandig ondernemers boven een tarief van 40 euro per uur of met een duur korter dan 500 uur de wet DBA niet van toepassing te verklaren en er van uit te gaan dat in ieder geval in deze opdrachten buiten dienstbetrekking wordt gewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg