Stemming

Motie van het lid Bashir over openbaar maken van alle modelovereenkomsten

42,0 %
58,0 %


GrBvK

GrKÖ

PVV

GL

D66

PvdA

CU

Klein

Van Vliet

CDA

SP

50PLUS

Houwers

PvdD

SGP

VVD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle goedgekeurde modelovereenkomsten openbaar zullen zijn;

verzoekt de regering om, alle modelovereenkomsten openbaar te maken, zowel uit het oogpunt van transparantie richting andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, als vanuit het oogpunt van parlementaire controle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2015-06-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-17.html