Stemming

Motie van het lid Bashir over openbaar maken van alle modelovereenkomsten

42,0 %
58,0 %


GrBvK

GrKÖ

GL

Houwers

CU

SGP

50PLUS

CDA

VVD

PVV

PvdA

SP

Klein

D66

Van Vliet

PvdD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle goedgekeurde modelovereenkomsten openbaar zullen zijn;

verzoekt de regering om, alle modelovereenkomsten openbaar te maken, zowel uit het oogpunt van transparantie richting andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, als vanuit het oogpunt van parlementaire controle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over openbaar maken van alle modelovereenkomsten

2015-06-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-17.html