Stemming

Motie van het lid Bashir over openbaar maken van alle modelovereenkomsten

42,0 %
58,0 %


GL

CU

SGP

SP

PvdA

PvdD

Klein

CDA

VVD

PVV

D66

Van Vliet

50PLUS

Houwers

GrBvK

GrKÖ


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alle goedgekeurde modelovereenkomsten openbaar zullen zijn;

verzoekt de regering om, alle modelovereenkomsten openbaar te maken, zowel uit het oogpunt van transparantie richting andere opdrachtgevers en opdrachtnemers, als vanuit het oogpunt van parlementaire controle,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir


Motie van het lid Bashir over openbaar maken van alle modelovereenkomsten

2015-06-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-17.html