Stemming

Motie van de leden Mei Li Vos en Schouten over heroverwegen van de modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL

71,3 %
28,7 %


PVV

SP

Van Vliet

D66

SGP

50PLUS

PvdD

Houwers

VVD

CU

Klein

GL

PvdA

GrKÖ

GrBvK

CDA


Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN SCHOUTEN

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen;

verzoekt de regering, de reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Schouten


Motie van de leden Mei Li Vos en Schouten over heroverwegen van de modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL

2016-09-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA), Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-33.html