Kamerstuk 34036-29

Motie van het lid Bashir c.s. over uitvoeren van de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Mei Li Vos (PvdA), Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-29.html
ID: 34036-29
Wijzigingen: 34036-38

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S.

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers uit te voeren en hier uiterlijk 31 december 2016 voorstellen voor te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg

Mei Li Vos